Giống Lay ơn đỏ 09

Giống Lay ơn Đỏ 09 sinh trưởng và phát triển tốt khi trồng trong vụ Đông ở phía Bắc Việt Nam để thu hoa vào dịp Tết nguyên đán và dịp 8/3, là giống có khả năng chống chịu tốt cao bằng sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh khô đầu lá

CAM V2 GIỐNG giá rẻ nhất

Giống lay ơn đỏ 091. Tên giống: giống hoa lay ơn Đỏ 09

Tác giả: Lê Thị Thu Hương, Trần Văn Tam, Đặng Văn Đông, Bùi Thị Hồng, Trịnh Khắc Quang – Viện Nghiên cứu Rau Quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Nguồn gốc chọn tạo, thời gian công nhận

Giống lay ơn được chọn lọc từ tập đoàn giống hoa lay ơn nhập nội Hà Lan. Từ năm 2005 bãi biển núi năm 2008 tiến hành khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất, kết quả giống này được Bộ NN&PTNT công nhận là giống tạm thời và cho phép sản xuất thử (theo quyết định số 161/QĐ-TT-CLT ngày 04/6/2009)

Bưởi đỏ giống tốt nhất


3. Những đặc điểm chính

Giống Lay ơn Đỏ 09: chiều cao cây đạt trên 120cm, số hoa 13 hoa/cụm, thời gian sinh trưởng 83 – 87 ngày, màu hoa đỏ cờ. Giống Lay ơn Đỏ 09 sinh trưởng và phát triển tốt khi trồng trong vụ Đông ở phía Bắc Việt Nam để thu hoa vào dịp Tết nguyên đán và dịp 8/3, là giống có khả năng chống chịu tốt cao bằng sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh khô đầu lá. Giống layơn Đỏ 09 là giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, được thị trường tiêu dùng chấp nhận cao nhất trong tập đoàn các giống lay ơn hiện nay.

4. đến số điểm chính về kỹ thuật trồng

Giống Lay ơn Đỏ 09 thích hợp trồng trên các chân đất phù sa, đất thịt nhẹ, tốt nhất trồng trên chân đất được luân canh bãi biển núi lúa nước. Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 25 cm, cây cách cây 20 cm, tương ứng đến mật độ 7.000 củ/sào Bắc Bộ.

+ Phân bón: (tính cho 1 sào 360m2): 500kg phân chuồng + 20kg NPK tổng hợp + phun phân bón lá Antonik hoặc đầu trâu 902

Bưởi Da xanh giống giá tốtCách bón:

Bón lót: Phân chuồng

http://trananhduongd.vnweblogs.com/a305918/quy-trinh-nhan-giong-chuoi-tieu-hong-bang-phuong-phap-nuoi-cay-mo-te-bao.html